Hlavní menu

PROFIMIX - Suché maltové směsi

Cementový potěr 20 N/mm2

Pro zhotovení betonových potěrů i výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Vnitřní použití na všechny běžné podkladové materiály.

Značení:  CP 101CP 101 Z  zimni (2K)
 Více

Cementový potěr jemný 20 N/mm2

Pro zhotovení betonových potěrů i výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Vnitřní použití na všechny běžné podkladové materiály.

Značení:  CP 101 jCP 101j Z  zimni (2K)
 Více

Cementový potěr 25 N/mm2

Pro zhotovení betonových potěrů i výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Vnitřní použití na všechny běžné podkladové materiály.

Značení:  CP 102CP 102 Z  zimni (2K)
 Více

Cementový potěr jemný 25 N/mm2

Pro zhotovení betonových potěrů i výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Vnitřní použití na všechny běžné podkladové materiály.

Značení:  CP 102 jCP 102j Z  zimni (2K)
 Více

Cementový potěr 30 N/mm2

Pro zhotovení betonových potěrů i výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic). Venkovní i vnitřní použití na všechny běžné podkladové materiály.

Značení:  CP 103CP 103 Z  zimni (2K)
 Více

Beton B30 - třída C25/30 45 N/mm2

Suchá cementová směsurčená pro výrobu betonových dílů, betonářské práce i s použitím armovacích výztuží a betonových potěrů.

Značení:  CP 104
 Více

Opravný beton - samorozlivový (částečně) 30 N/mm2

Suchá cementová směs, určená pro zhotovení betonových potěrů a to připojených i plovoucích. Používá se ve venkovní i vnitřní prostředí, na všechny

Značení:  CP 106
 Více

Speciální potěr pro spádové podlahové konstrukce 30 N/mm2

CP 107 se používá pro ruční vytváření připojených i plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny, dlažby a epoxidové nátěry. Je výhodný

Značení:  CP 107
 Více

Samonivelační polymercementová stěrka 20 N/mm2

CP 111 je finální a vyrovnávací podlahová stěrka pro normální zátěž. Slouží pro vyrovnávání podkladů před pokládkou dlažeb a podlahových krytin, koberců, PVC, nátěrů a plovoucích podlah. Po vytvrdnutí vytváří otěruvzdorný bezprašný povrch.

Značení:  CP 111
 Více

Samonivelační sádrová stěrka 25 N/mm2

SP 115 je finální a vyrovnávací podlahová stěrka ze síranu vápenatého pro normální zátěž pro podlahové krytiny při výstavbě bytů, kanceláří apod.

Značení:  SP 115
 Více

Samonivelační sádrový potěr 20 N/mm2

Potěr ze síranu vápenatého pro vrstvy nad 15 mm je určen pro provádění vyrovnávacích podkladních potěrů v interiérech a k vytváření plovoucích a připojených potěrů

Značení:  SP 120
 Více

Cementový postřik

Cementová malta ruční i strojní pro vnitřní a vnější prostředí určená na úpravu zdiva pro všechny druhy jádrových omítek. Zvyšuje tahovou přilnavost mezi zdivem a jádrovou omítkou.

Značení:  OM 201
 Více

Jádrová omítka vápenocementová strojní

Jádrová vápenocementová omítka pro strojní omítání je určena pro všechny typy zdiva. Lze nanášet v jedné i ve více vrstvách, jak ve vnitřním i vnějším prostředí.

Značení:  OM 202
 Více

Jádrová omítka vápenocementová strojní - jemná

Jádrová vápenocementová omítka pro strojní omítání je určena pro všechny typy zdiva. Lze nanášet v jedné i ve více vrstvách, jak ve vnitřním i vnějším prostředí.

Značení:  OM 202 j
 Více

Jádrová omítka vápenocementová ruční - hrubá

Pro ruční omítání pro všechny typy zdiva jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí.

Značení:  OM 203 h
 Více

Jádrová omítka vápenocementová ruční

Pro ruční omítání pro všechny typy zdiva jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí.

Značení:  OM 203
 Více

Jádrová omítka vápenocementová ruční - jemná

Pro ruční omítání pro všechny typy zdiva jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí.

Značení:  OM 203 j
 Více

Jádrová omítka vápenná 0,4-2,5 N/mm2

Omítka je určena pro omítání všech klasických stavebních materiálů a slouží k vytváření podkladu pod štukové omítky. Je určená pro ruční i strojní zpracování, pouze však ve vnitřním prostředí. Lze použít i pro omítání interiérů v historických objektech.

Značení:  OM 204
 Více

Soklová omítka 6 N/mm2

Soklová omítka ruční je určena pro ruční omítání odizolovaných soklů, krytých plotových podezdívek a opěrných zdí. Je velmi vhodná na plocha , kde je požadována vyšší pevnost a tvrdost omítky jak ve vnějším i vnitřním prostředí. Je vhodným podkladem

Značení:  OM 205
 Více

Jádrová cementová omítka 6 N/mm2

Jádrová cementová omítka je určena pro ruční zpracování, kde je vyžadována vyšší pevnost a tvrdost omítky. Je určena pro všechny typy zdiva, zejména ve vnějším prostředí. Lze ji použít i jako podklad pro kamenný obklad, kamínkovou mozaiku

Značení:  OM 207
 Více

Jádrová cementová omítka - jemná 6 N/mm2

Jádrová cementová omítka je určena pro ruční zpracování, kde je vyžadována vyšší pevnost a tvrdost omítky. Je určena pro všechny typy zdiva, zejména ve vnějším prostředí. Lze ji použít i jako podklad pro kamenný obklad, kamínkovou mozaiku

Značení:  OM 207 j
 Více

Jádrová omítka lehčená

Pro ruční a strojní omítání ve vnitřním i vnějším prostředí. Vhodná pro omítání veškerého zdiva, zejména pro lehčené nebo tepelně izolační tvárnice typu THERM

Značení:  OM 208
 Více

Podkladní spojovací můstek

Je určen pro snížení nasákavosti podkladního zdiva z vápenopískových, betonových,nebo pórobetonových tvárnic.Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev, jako omítek, stěrkovacích hmot a lepidel.

Značení:  OM 209
 Více

Malta pro opravu trhlin 20 N/mm2

Směs je určena pro opravu trhlin ve všech jádrových omítkách do šířky cca 5 mm. Není určena pro opravu statických trhlin a na opravu silně poškozeného zdiva.

Značení:  OM 210
 Více

Opravná malta pro omítky 6 N/mm2

OM 211 je cementová modifikovaná malta určená pro opravy omítek a fasádních podkladů ručním zpracováním. Je určena pro opravy nerovností omítek, opravy povrchů na pohledových betonových stěnách. Slouží pro vyplnění děr a otvorů ve zdivu, pro

Značení:  OM 211
 Více

Speciální cementová malta pro opravy - hrubá 45 N/mm2

Speciální cementová malta určená k opravám betonů, výtluků a nerovností prefabrikovaných dílců a poškozených betonových konstrukcí.

Značení:  OM 212
 Více

Speciální cementová malta pro opravy - jemná 45 N/mm2

Speciální cementová malta určená k opravám betonů, výtluků a nerovností prefabrikovaných a betonových konstrukcí, vysoce odolná proti rozmrazovacím solím a rozpínání.

Značení:  OM 213
 Více

Penetrace základní

Profimix penetrace se používá na napouštění nestejně nebo nadměrně nasákavých podkladů pod fasádní a interiérové nátěry, stěrky, samonivelační potěry, omítky, před lepením obkladů, dlažeb, PVC podlahovin, linolea apod.

Značení:  PZ
 Více

Vnitřní štuková omítka vápenná

Určena k provádění povrchových úprav jádrových omítek a jiných podkladů ve vnitřním prostředí.

Značení:  JM 301
 Více

Vnitřní štuková omítka vápenná - jemná

Určena k provádění povrchových úprav jádrových omítek a jiných podkladů ve vnitřním prostředí.

Značení:  JM 301 j
 Více

Vnější štuková omítka vápenocementová

Určena na všechny druhy podkladních jádrových omítek a hladkých betonových povrchů ve vnějším prosředí a ve vnitřním prostředí, namáhaného vyšší vlhkostí.

Značení:  JM 302
 Více

Vnější štuková omítka vápenocementová - jemná

Určena na všechny druhy podkladních jádrových omítek a hladkých betonových povrchů ve vnějším prosředí a ve vnitřním prostředí, namáhaného vyšší vlhkostí.

Značení:  JM 302 j
 Více

Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová

Pro ruční a strojní omítání, pro všechny typy zdiva, jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí.

Značení:  JM 303
 Více

Jednovrstvá zatíraná omítka

Je určena k ručnímu provádění povrchových úprav jádrových omítek ve vnějším i vnitřním prostředí. Je vhodná i k úpravě hladkých minerálních podkladů a k provádění povrchových úprav na vyztužené vrstvě kontaktního zateplovacího systému.

Značení:  JM 304
 Více

Profisan hrubý

Speciální jádrová sanační odvlhčovací omítka určená pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je to hydrofilní omítka s upravenou distribucí vzduchových pórů.

Značení:  OS 401
 Více

Profisan jemný

Speciální štuková sanační vrchní omítka určená pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je určena pro povrchové úpravy jádrové sanační odvlhčovací omítky Profisan hrubý - OS 401 a je součástí odvlhčovacího systému - Profisan.

Značení:  OS 402
 Více

Tepelně izolační zdicí malta λ=0,21 W/m.K

Malta k ručnímu i strojnímu zdění, především cihelného zdiva typu THERM a dalších lehčených materiálů (Liapor, Pórobeton apod.).

Značení:  TM 501TM 501 Z  zimni (2K)
 Více

Tepelně izolační omítka λ=0,12 W/m.K

Malta k ručnímu použití, především u cihelného zdiva typu THERM a dalších lehčených materiálů (Liapor, pórobeton apod.).

Značení:  TO 502
 Více

Lepidlo flex - C2TS1

Flexibilní lepidlo určené pro lepení všech druhů keramických obkladů. Vhodné pro lepení podlahového topení na cementové i anhydritové bázi.

Značení:  LM 700
 Více

Lepidlo basic - C1

Určeno pro lepení silně nasákavých podkladů jen v interiéru, jako jsou koupelny atd. Při lepení dlažeb je určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob.

Značení:  LM 701
 Více

Lepidlo standard - C1T

Mrazuvzdorné lepidlo pro vnitřní i vnější prostředí. Určeno pro lepení středně nasákavých keramických obkladů a dlažeb.

Značení:  LM 702
 Více

Lepidlo klasik - C1TE

Mrazuvzdorné lepidlo pro vnitřní i vnější prostředí. Určené pro lepení středně nasákavých a nízko nasákavých obkladů.

Značení:  LM 703
 Více

Lepidlo - C2T

Mrazuvzdorné lepidlo pro vnější i vnitřní prostředí, pro lepení všech druhů obkladů s velmi nízkou nasákavostí.

Značení:  LM 704
 Více

Lepidlo super - C2TE

Pro lepení všech druhů keramických obkladů i vysoce slinutých dlažeb z přírodního i umělého kamene a mozaiky. Mrazuvzdorné pro vnitřní i vnější použití.

Značení:  LM 705
 Více

Lepidlo extraflex - C2TES1

Mrazuvzdorná směs pro vnitřní i vnější prostředí pro všechny druhy keramických obkladů s extrémně nízkou nasákavostí.

Značení:  LM 706
 Více

Lepidlo rychletuhnoucí

Rychletuhnoucí lepící hmota je mrazuvzdorná směs pro vnitřní i vnější prostředí určená pro lepení všech druhů keramických obkladů. Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro lepení dlažby je určeno jen pro vnitřní prostředí a pouze pro

Značení:  LM 707
 Více

Lepidlo na mozaiku - C1T

Bílé cementové lepidlo určené pro lepení obkladů, dlažeb a mozaiky ve vnitřním prostředí. Není vhodné na vytápěné podklady.

Značení:  LM 708
 Více

Lepidlo na mozaiku bílé - C1T

Bílé cementové lepidlo určené pro lepení středně a vysoce nasákavých obkladů, dlažeb a mozaiky v koupelnách a kuchyních. Není vhodné na vytápěné podlahy.

Značení:  LM 708 B
 Více

Lepidlo super flex - C2TES1 - s odolností proti výkvětům

Super flexibilní cementové lepidlo s prodlouženou dobou zpracování, zvýšenou přídržností a odolností proti výkvětům. Pro všechny typy keramických obkladů.

Značení:  LM 709
 Více

Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004

Určena pro lepení a stěrkování tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech.

Značení:  LM 710
 Více

Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004 jemná

Určena pro lepení a stěrkování tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech.

Značení:  LM 710 j
 Více

Lepidlo univerzál

Určeno pro lepení tepelně izolačních desek, jako stěrkovací hmota na betonové a omítkové podklady stěn a pro lepení středně nasákavých obkladů a dlažeb.

Značení:  LM 711
 Více

Zdicí cementová malta 10 N/mm2

Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice) není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 901ZM 901 Z  zimni (2K)
 Více

Zdicí cementová malta jemná 10 N/mm2

Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice) není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 901 jZM 901j Z  zimni (2K)
 Více

Zdicí cementová malta 15 N/mm2

Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice) není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 902ZM 902 Z  zimni (2K)
 Více

Zdící malta vápenocementová 5 N/mm2

Ke zdění klasických zdících prvků (plné cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice), vhodná pro zdění nosného zdiva i příček. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 903
 Více

Zdící malta vápenocementová jemná 5 N/mm2

Ke zdění klasických zdících prvků (plné cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice), vhodná pro zdění nosného zdiva i příček. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 903 j
 Více

Univerzální zdící a omítková malta 2,5 N/mm2

Určena pro zdění méně náročných konstrukcí z běžných zdicích prvků a jako ruční omítka pro vnitřní i vnější prostředí, které tvoří podklad pro štuky a šlechtěné omítky.

Značení:  ZM 904
 Více

Zdící malta lehčená 5 N/mm2

Zejména pro ruční zdění prvků typu THERM se svislým děrováním Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 905ZM 905 Z  zimni (2K)
 Více

Zdící malta pro pórobeton 5 N/mm2

Určena pro tenkovrstvé zdění nosného i nenosného zdiva z pórobetonových bloků a tvarovek, jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Zdicí prvky se kladou celoplošně na styčnou i ložnou spáru.

Značení:  ZM 906ZM 906 Z  zimni (2K)
 Více

Zdící a spárovací malty pro lícové zdivo 10 N/mm2

Pro zdění a spárování lícového zdiva z keramických prvků (klinkrů) vápenopískových a betonových prvků, pro vnitřní i vnější použití.

Značení:  ZM 907
 Více

Spárovací malta pro lícové zdivo 5 N/mm2

Určená pro ruční spárování pohledového zdiva, zejména klinkrů, vápenopískového a lícového zdiva.

Značení:  ZM 908
 Více

Vápenná zdící malta

Je určena pro zdění neosného zdiva ze všech druhů zdících prvků, kromě prvků na bázi sádry pro vnitřní i vnější prostředí pro nenosné zdivo dále pak na dozdívání historického zdiva, renovaci fasád a historických objektů, spárování lícového

Značení:  ZM 909
 Více

Zakládací malta 10 N/mm2

Určena pro vyrovnání první vrstvy broušených cihelných bloků na základové nebo stropní desce.

Značení:  ZM 910ZM 910 Z  zimni (2K)
 Více

Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdící malta celoplošná 10 N/mm2

Určená pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM. Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí.

Značení:  ZM 911ZM 911 Z  zimni (2K)
 Více

Lepidlo CB - tenkovrstvá zdící malta na žebra 10 N/mm2

Určená pro tenkovrstvé zdění způsobem nanášení na žebra cihelných bloků typu THERM. Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí.

Značení:  ZM 912ZM 912 Z  zimni (2K)
 Více

Zdící malta na VPC a betonové bloky 20 N/mm2

Malta je speciálně určená pro ruční zdění vápenopískových a betonových bloků. Používá se jako zakládací malta i při tenkovrstvém zdění. Vhodná pro nosné zdivo i příčky ve vnitřních i vnějších prostorech.

Značení:  ZM 920ZM 920 Z  zimni (2K)
 Více

Lepidlo SX - Zdící malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky 10 N/mm2

Určená pro ruční tenkovrstvé zdění vápenopískových a betonových bloků, jak nosného tak příčkového zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí.

Značení:  ZM 921ZM 921 Z  zimni (2K)
 Více

Tenkovrstvá zdicí malta pro VPC a betonové bloky - bílá

Tenkovrstvá zdicí malta bílá je určena pro ruční zdění pohledového vápenopískového a betonového zdiva

Značení:  ZM 921 B
 Více

Křemičitý písek

Použití pro stavební účely – plnivo maltových a betonových směsí, podsypový materiál, plnění spár zámkových dlažeb.

Značení:  KP 401
 Více
 

pix
2019 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook